Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Let op: deze website wordt niet meer bijgehouden. Ga naar de nieuwe website: http://www.ent1815.nl.

 

Onderstaande teksten zijn geordend op startdatum (zie ook onder het tabblad Alfabetisch). Onder het tabblad ‘In de maak’ staan de titels van lemmata die reeds zijn toegezegd.

Laatste wijziging op 09-08-15 (teller: 1147).

 1. Courante der stadt Leyden, editie Gel-kerck (1618) – Hannie van Goinga
 2. Courante der stadt Leyden, editie Marcus (1618) – Hannie van Goinga
 3. Uut Romen (ca 1619-ca 1628) – Rietje van Vliet
 4. Uut Weenen (1620) – Rietje van Vliet
 5. Courante uyt Italien, Duytsland ende Nederland, editie Cloeting (1623-1643 e.v.) – Rietje van Vliet
 6. Geestelycke couranten voor dit loopende quartier-jaers (1625-1626) – André Hanou
 7. Wt het legher van syn princelijcke excellentie om ende in Mastricht (1632) – Rietje van Vliet
 8. Leydsche courante (1633) – Hannie van Goinga
 9. Ordinarise middel-weeckse courante (ca 1638-ca 1758) – Rietje van Vliet
 10. Europische courant (1642-1644) – Rietje van Vliet
 11. Mercurius Anglo­-Britannus (1648) – Rietje van Vliet
 12. Hollandsche Mercurius (1651-1691) – Joop Koopmans
 13. Weekelicke niews van Vrancryck ende Engelant (1652-1655) – Rietje van Vliet
 14. Noodig, continueerlick acht-dagen-nieus (1653) – Rietje van Vliet
 15. Wekelycke Mercurius van alle het gedenckwaerdigste dat door geheel Europa passeert (1654) – Rietje van Vliet
 16. Haegsche weekelycke Mercurius (1654-1667) – Rietje van Vliet
 17. Post-tydingen uyt s’ Graven-Hage (1656-1662?) – Rietje van Vliet
 18. Samen-spraeck, tusschen een goedt Hollandtsch patriot, snyer en soldaat (1660) – André Hanou
 19. Amsterdamsche buuren-kout (1660-1661) – André Hanou
 20. Nieuwe Haegsche middelweecksche courant (1661) – Rietje van Vliet
 21. Ordinary middel-weeksche courant (1661) – Rietje van Vliet
 22. Hollandse vrijheid verdadigt (1663-1664) – André Hanou
 23. Amsterdamsche Mercurius (1663) – André Hanou
 24. Maendelike Portugeese Mercurius (1663) – Rietje van Vliet
 25. t’Samen-spraeck tusschen een Rotterdammer en een Geldersman (1663-1664) – André Hanou
 26. Haegsche post-tydingen (1663-1677?) – Rietje van Vliet
 27. Hollandsche vraagal aan de Vliegende Faam (1666) – André Hanou
 28. Zeelantsche en Haeghsche post-tijdinghe (1666)Rietje van Vliet
 29. Oprechten Hollandsen bootsgesel (1666-1667) – André Hanou
 30. Delfsche donderdaegsche Pas-gelt (1667) – André Hanou
 31. Zaytung ous India (1667) – André Hanou
 32. Maandags relaes (1673-1674) – André Hanou
 33. Collectanea medico-physica (1680-1688) – Rietje van Vliet
 34. De galanten Mercurius (1684) – Rietje van Vliet
 35. De courant tot gemeene best (1684) – André Hanou
 36. Mercurius Gallo-Belgicus (1684?) – Rietje van Vliet
 37. Ordinaris Leidse courant (1686) – Hannie van Goinga
 38. Het nieuwe schouburgh der doorlugtigste konsten en voortreffelijkste weetenschappen (1686) – Jan de Vet
 39. Leydse courant (1686-1902) – Hannie van Goinga
 40. Opregte Leydse courant (1687-1689) – Hannie van Goinga
 41. De Oost-Indische thee-post (1687) – André Hanou
 42. De goddeloze rol der jezuieten (1688) – André Hanou
 43. Consideratien over de voorvallende staat-zaken (1689) – André Hanou
 44. Amsterdamse Mercurius (1689) – André Hanou
 45. Amsterdamse posttyding (ca 1689) – André Hanou
 46. Mercurius reformatus (1690) – André Hanou
 47. Gereformeerde Mercurius (1690) – André Hanou
 48. Europische Mercurius (1690-1757) – Joop Koopmans
 49. Maandelykze Mercurius (1694) – André Hanou
 50. De droomende Pasquinus (1697) – Rietje van Vliet
 51. Haegse Mercurius (1697-1699) – Rietje van Vliet
 52. Amsterdamse Mercurius (1698) – Rietje van Vliet
 53. Mercurius (ca 1698) – André Hanou
 54. Nieuwe oprechte Haegse Mercurius (1699) – Jan de Vet
 55. De Mooyeriana (1699) – Rietje van Vliet
 56. Miscellanea of mengelstoffe (1699-1702) – André Hanou
 57. De vryborstige Engelsman (1701) – André Hanou
 58. ’t Ontroerd’ Europa (1701) – André Hanou
 59. Nederlandsche, maandelyke post-ryder (1701-1798) – Rietje van Vliet
 60. Hedendaagsche Pallas (1702) – André Hanou
 61. Rotterdamse wekelijkse markdaagsche boere kourier (1703-1704) – Rietje van Vliet
 62. Instellinge en regels van het alder-christelykste artz-broederschap der christelyke leeringhe (1703-1739) – André Hanou
 63. Arnhemsche Mercurius (1704) – Pieter van Wissing
 64. Vliegende Faam (1704) – André Hanou
 65. Antwerpsche post-tydinge, editie Amsterdam (1706-1742) – Rietje van Vliet
 66. Blygeestige Momus (1708) – André Hanou
 67. Haegse Mercurius van den jaere 1708 (1708-1709) – Rietje van Vliet
 68. Antwerpsche post-tydinge, editie Haarlem (1710-1759) – Rietje van Vliet
 69. Hollandsche donderdaagse post-ryder (1711) – Rietje van Vliet
 70. Vliegende Hollandse Mercurius (1711) – Rietje van Vliet
 71. Antwerpsche postydinge, editie Amsterdam (1711-1742) – Rietje van Vliet
 72. Die ’t niet wil gelooven gaat ’t zien (1712) – André Hanou
 73. De Zeeusche post-ryder (1712) – André Hanou
 74. Iris (ca. 1713) – André Hanou
 75. Schiedamsche Saturnus (1713-1714) – Anna de Haas
 76. Antwerpsche post-tydinge, editie Den Haag (1713-1788) – Rietje van Vliet
 77. Laplandse courant (ca 1715) – Rietje van Vliet
 78. Vermakelyke nieuws-courant (ca 1715) – Rietje van Vliet
 79. De mensch ontmaskert (1718) – André Hanou
 80. Philosophische Mercurius (1718) – André Hanou
 81. Nieuwe Amsterdamsche post-tyding (1718) – Rietje van Vliet
 82. De Examinator (1718-1720) – Jan de Vet
 83. Amsterdamsche Argus (1718-1722) – André Hanou
 84. Antwerpsche posttydinge, editie Rotterdam (1718-1806) – Rietje van Vliet
 85. Rhynmercuur (1719) – André Hanou
 86. Kabinet van natuurlyke historien (1719-1727; 1732) – Rietje van Vliet
 87. De fabrikeur in brieven (1720) – Rietje van Vliet
 88. De reyzenden Momus (1720) – Rietje van Vliet
 89. Rotterdams(ch)e Mercurius (1720) – Rietje van Vliet
 90. De nieuwe Arabische courant (ca 1720) – André Hanou
 91. De Amsterdamsche mars-drager (1720-1721) – André Hanou
 92. Rotterdamsche Hermes (1720-1721) – Elly Groenenboom-Draai
 93. Secreete correspondentie over de Provinciaale Compagnie tot Utrecht (1720-1721) – André Hanou
 94. De Spectator of verrezene Socrates (1720-1727) – Rietje van Vliet
 95. Antwerpsche post-tydinge, editie Amsterdam (1720-1742) – Rietje van Vliet
 96. Noodige aanmerking, op de Secrete correspondentie (1721) – André Hanou
 97. Utrechtse Mercurius (1721) – André Hanou
 98. De Amsterdamsche Diogenes (1721) – Rietje van Vliet
 99. Weekelyk discours over de pest (1721-1722) – Rietje van Vliet
 100. Weeklykse portrait van de ongodistery (1722) – André Hanou
 101. Maandelyks berigt van den onderaardssen Parnas (1722) – André Hanou
 102. Historische boek-zaal (1722-1724) – André Hanou
 103. Gazette van Antwerpen, editie Den Haag (1722-1751) – Rietje van Vliet
 104. Esculapius (1723) – Rietje van Vliet
 105. De Amsterdamsche heremyt (1723) – Rietje van Vliet
 106. De ontleeding van den Ontleeder der gebreeken (1724) – André Hanou
 107. Herboore oudheit (1724-1725) – Frank van Lamoen
 108. Bataafsche Proteus (1724-1726) – André Hanou
 109. De onschuldige bloetdruypende voetstappen (1725) – André Hanou
 110. Arlequin distelateur (1725-1726) – Frank van Lamoen
 111. Weeklykse predikatien en katechisatien der heeren predikanten in Groningen (1725-na 1793) – André Hanou
 112. Doctor, zonder promotie (1726) – Frank van Lamoen
 113. Den Babbelaar (1726) – Rietje van Vliet
 114. De vervrolykende Momus (1726-1727) – Frank van Lamoen
 115. De weekelykse blaasende faam (1727) – André Hanou
 116. De doorzichtige heremyt (1728-1729) – André Hanou
 117. Broederlyke vermaning (1729) – Rietje van Vliet
 118. Critique en politique brieven (1729) – André Hanou
 119. Den vrolyke kourantier (1729) – André Hanou
 120. Nieuwe modenze gebrilde brilleman (1729-1730) – André Hanou
 121. Den Laplandschen tovertrommel (1731) – André Hanou
 122. De Hollandsche spion (1731-1733) – Rietje van Vliet
 123. De Hollandsche Spectator (1731-1735) – Rietje van Vliet
 124. De patriot. Of Duitsche zedemeester (1732) – André Hanou
 125. Godgeleerde, historische, philosophische, natuur- genees- en aerdryks-kundige, poëtische en regtsgeleerde vermakelykheden (1732-1743) – André Hanou
 126. Den kluyzenaar in een vrolyk humeur (1733) – André Hanou
 127. Weekelyks staat- en kerk-nieuws (1734) – Rietje van Vliet
 128. Uitgeleeze natuurkundige verhandelingen (1734-1741) – Rietje van Vliet
 129. Uitgeleeze filozoofische verhandelingen (1734-1764) – Rietje van Vliet
 130. Den adelaar (1735) – Frans Wetzels
 131. Braabantschen Spectaator (na 1735) – André Hanou
 132. Het weekelyks orakel (1735-1736) – André Hanou
 133. De Persiaan (1735-1736) – Rietje van Vliet
 134. De schertser (1735-1736) – André Hanou
 135. Buur-praatje tussen Pieter de Vroom, en Harmen Bol (1736) – André Hanou
 136. De Talmud (1736) – Anton Bossers
 137. Den luchthartige wysgeer (1736) – Rietje van Vliet
 138. De weereldt in haar verscheidentheidt (1736) – André Hanou
 139. Kabinet der Engelsche geleerdheid (1736) – Rietje van Vliet
 140. Neederlands histories en politieq journaal (1737) – André Hanou
 141. De tydkortende berispers (1737) – André Hanou
 142. De schatkamer der Talmud (1737) – André Hanou
 143. De naakte waarheyt (1737) – Frans Wetzels
 144. Philosooph in zyn eenzaamheid (1737) – Rietje van Vliet
 145. De spectator (1737) – André Hanou
 146. Polityke en historische aanmerkingen (1737-1738)  – André Hanou
 147. De nieuwe Engelsche spectators (1737-1738) – André Hanou
 148. Ontmaskerde waereld (1738) – Lotte Jensen
 149. Het schouwburg der hartstogten (1738) – Jan Bruggeman
 150. De algemeene godgeleerde, zeedenkundige, staatkundige, historische en oordeelkundige schatkamer (1738-1739) – André Hanou
 151. Nieuwe buitengewone samenspraken (1738-1741) – André Hanou
 152. Rotterdamse courant (1738-1867) – Rietje van Vliet
 153. Samenkomst der geleerden in ’t ryk der dooden (1739) – Rietje van Vliet
 154. Algemeene keurstoffen (1739) – André Hanou
 155. Ernstige en vermaakelyke tydkortingen (1739) – André Hanou
 156. Schaduwe der konstbeelden (1740) – Rietje van Vliet
 157. Noordhollandsche post-tydinge (1740) – André Hanou
 158. Hollandse snapper (1740) – Rietje van Vliet
 159. Rymende Merkurius (1740-1741) – Rietje van Vliet
 160. Leerzame verlustiging (1740-1742) – André Hanou
 161. Letterlyke en prakticale verklaring over den geheelen Bybel (1740-1792) – André Hanou
 162. De verreezene Hollandsche Socrates (1741) – André Hanou
 163. Modesche groltrompetter (1741) – André Hanou
 164. Magazyn, of een verzameling van gevallen (1741-1742) – André Hanou
 165. De hedendaagsche Mercurius of weekelykse redenaar (1741-1742) – André Hanou
 166. De algemeene spectator (1741-1746) – Rietje van Vliet
 167. De verzamelaers (1742) – André Hanou
 168. Uitnodigingsbrief, van den geleerden jood (1742) – André Hanou
 169. Invallende gedagten (1742) – André Hanou
 170. Hollandsche staetsman (1742) – André Hanou
 171. Parnassus courant (1742) – Rietje van Vliet
 172. Tys en Gys (1742) – André Hanou
 173. Rotterdamsze Hollandszen praat-moer (1742) – André Hanou
 174. Hollandszen Leidszen praat-moer (1742) – André Hanou
 175. Brief-wisselinge gehouden tusschen eenen beminnaar der christelyke waarheid (ca 1742) – André Hanou
 176. Hollandszen praat-vaar (1742-1743) – André Hanou
 177. Patriot, of Hollandsche zedenmeester (1742-1743) – André Hanou
 178. Verward Europa (1742-1745) – André Hanou
 179. Tiresias de waarzegger (1743) – André Hanou
 180. De Hollandse faam (1743) – André Hanou
 181. Geoctrojeerde Groninger courant (1743) – Rietje van Vliet
 182. Zedekundige brieven en aanmerkingen (1743) – André Hanou
 183. Opregte nieuwe Groninger courant (1743-1748) – Rietje van Vliet
 184. Groninger courant (1743-1878) – Rietje van Vliet
 185. Samenspraak tussen Krelis en Wullem (1744) – André Hanou
 186. Echte brieven uit de armée (1744)  – André Hanou
 187. Maandaagsche uytspanningen (1744) – Rietje van Vliet
 188. De naaukeurige correspondent (1744-1745) – André Hanou
 189. Vier en twintig leerredenen (1744-1745) – André Hanou
 190. Koffy-huis der nieusgierigen (1744-1746) – André Hanou
 191. Amsterdamsche staatkundige, vermaakelyke en oordeelkundige snapper (1744-1750) – Rietje van Vliet
 192. Hinkende bode (1745) – André Hanou
 193. De wandelende Jood (ca 1746) – Frans Wetzels
 194. Gazette van Antwerpen, editie Rotterdam (1746-1772) – Rietje van Vliet
 195. Gazette van Maestricht (1746-ca 1787) – André Hanou
 196. Nieuwe Hollandse spectator (1747) – André Hanou
 197. Fransche bediller of tegen-snapper (1747) – Rietje van Vliet
 198. De vreedzaeme prinseman (1747) – André Hanou
 199. Boere schuit-praatje, gehouden tusschen Lou, Maarten en Aagt (1747) – André Hanou
 200. Nederlandsche jaarboeken (1747-1767; 1772-1775) – Rietje van Vliet
 201. De algemeene spectator (1748) – Rietje van Vliet
 202. Snelziende Lynceus (1748) – Jan de Vet
 203. De ledig-ganger, of dwaal-ligt (1748) – André Hanou
 204. t’Zaamen-spraak tuszen Jaap en Kniertje (1748) – André Hanou
 205. De welmeenende (1748) – André Hanou
 206. Klugtige  doch teffens niet onleerzaeme samenspraeken (1748) – André Hanou
 207. Geheim kabinet (1748) – André Hanou
 208. t’Zaamenspraak tuszen neef en nigje (1748-1749) – André Hanou
 209. Den vry-gebooren Hollander, of Orangje patriot (1748-1749) – André Hanou
 210. Opregte Groninger courant (1748-1773) – Rietje van Vliet
 211. Nederlandsche criticus (1750-1751) – Rietje van Vliet
 212. De wonderlyke Turkze vertelling (ca. 1750) – André Hanou
 213. De gestrafte huichelaar (ca. 1750) – André Hanou
 214. Philippus Alethophilus beschreven (ca. 1750) – André Hanou
 215. Nederlandsche patriot (1750-1751) – André Hanou
 216. Zeedemeester der kerkelyken (1750-1752) – Marijke van Rooijen
 217. Verdediger der kerkelyken (ca 1750-1752) – André Hanou
 218. Samenspraak tusschen een eedweigerenden Rotterdammer, Amsterdamschen Doelist en gezworen wynkooper (1751) – André Hanou
 219. Letter-bundel (1751) – Rietje van Vliet
 220. Nieuwe geopende musicaale tydkorting (1751) – André Hanou
 221. Maendelyks musikaels tydverdryf (1751-1752) – Rietje van Vliet
 222. De verstandige natuuronderzoeker (1751-1753) – André Hanou
 223. Nieuwe weereld of republyk der liefde (1752) – André Hanou
 224. Aanmerkelyke historie, of waare leevens-beschryving van Claartje (1752) – André Hanou
 225. Vervolg van het musikaels tydverdryf (1752-1753) – Rietje van Vliet
 226. Wekelyksch antwoord: of invallen, bedenkingen en aenmerkingen over verscheidene zaeken (1753) – André Hanou
 227. Twee-en-vyftig samenspraken (1753) – André Hanou
 228. Historische verhandelingen (1753) – André Hanou
 229. Samenspraken der hemellingen (1753) – André Hanou
 230. Berlynsche wysgeer (1753-1755) – Peter Buijs
 231. De Deense wysgeer (1754) – André Hanou
 232. Maandelykse mathematische liefhebbery (1754-1769) – Danny Beckers
 233. Texelsche lijst (1754-±1850) – Rietje van Vliet
 234. Letterbezigheid (1755) – Rietje van Vliet
 235. De zwervende Mercurius (1755) – André Hanou
 236. Verzameling van genees-, heel en artzeny-kundige aanmerkingen en waarneemingen (1755-1756) – Rietje van Vliet
 237. Wysheit Salomons (1755-1756) – Rietje van Vliet
 238. Uitgezogte verhandelingen uit de nieuwste werken van de societeiten der wetenschappen in Europa (1755-1765) – Rietje van Vliet
 239. Der deugden-vriend (ca 1756) – André Hanou
 240. Onpartydige en regte patriotsche gedagten (1756) – André Hanou
 241. De polityke verrekyker (1756) – André Hanou
 242. De Groninger postloper (1756) – Rietje van Vliet
 243. Verstandige snapsters (1756) – Lotte Jensen
 244. Twaalf redeneeringen over nuttige muzikaale onderwerpen (1756) – Rietje van Vliet
 245. De reyzende philosooph (1756) – André Hanou
 246. Maandelykse Berlynse schatkamer (1756-1757) – André Hanou
 247. De philanthrope, of menschenvriend (1756-1762) – Edwin van Meerkerk
 248. De Maandelykse Nederlandsche Mercurius (1756-1807) – Rietje van Vliet
 249. Staatkundige historie van Holland (1756-1807) – Rietje van Vliet
 250. Cours van coopmanschappen tot Amsterdam (1757) – Rietje van Vliet
 251. De reizende staatsman (ca 1757) – Rietje van Vliet
 252. Eerste brief van een Hollands koopman (1758) – André Hanou
 253. Ordinary midden-weeksche courant (1758) – Rietje van Vliet
 254. Algemeene Duitsche- ryksch- en Nederlandsche postbode (1758) – Rietje van Vliet
 255. Brief van een Hollandsch koopman (1758) – André Hanou
 256. Historie van het keyzerryk (1758-1759) – Rietje van Vliet
 257. Algemeene postbode, of vrolyke en geheime staatsspion (1758-1761) – Rietje van Vliet
 258. Tael- en dichtkundige by-dragen (1758-1762) – Rietje van Vliet
 259. Maendelyksche bydragen ter opbouw van Neerlands tael en dichtkunde (1758-1762) – Rietje van Vliet
 260. Middelburgsche courant (1758-1929) – Rietje van Vliet
 261. Chronyk of historie van den tegenwoordigen oorlog in het algemeen (1759) – Rietje van Vliet
 262. Nederlandsche letter-courant (1759-1763) – Rietje van Vliet
 263. Kweekschool der heel-, ontleed-, natuur-, ziekte-, artzeny, schey- en vroedkunde (1759-1773) – Rietje van Vliet
 264. Gevallen van Modesta (1760) – André Hanou
 265. Veertiendaagsche blaadje (1760-1761) – André Hanou
 266. Studenten-vreugd (1761) – André Hanou
 267. Kweekschool des vernufts (1761-1763) – André Hanou
 268. Nederlandsche letter-verlustiging (1761-1763) – André Hanou
 269. Opregte Gazette van Antwerpen, editie Den Haag (1761-1788) – Rietje van Vliet
 270. Vaderlandsche letter-oefeningen (1761-1876) – Rick Honings
 271. Commissionaris der geleerden (1762) – André Hanou
 272. Oprechte onvervalschte comique en satyrique courant (1762?) – André Hanou
 273. Vrolyke, satyrique en comique courant der heeren en juffrouwen (1762) – Rietje van Vliet
 274. De Engelsche spectatrice (1762-1763) – Lotte Jensen
 275. De rechtschaapen patriot (1763) – André Hanou
 276. De spreeker (1763) – André Hanou
 277. De letter-historie en boek-beschouwer (1763) – Rietje van Vliet
 278. Groot magazyn der loffelyke wetenschappen (1763-1764) – Rietje van Vliet
 279. De correspondent (1763-1765) – André Hanou
 280. Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde (1763-1767) – Gijsbert Rutten
 281. De boere studeerkamer (1763-1767) – Rietje van Vliet
 282. Uitgeleeze natuurkundige of filozoofische verhandelingen (1764) – Rietje van Vliet
 283. Tydwinst in leedige uuren (1764) – André Hanou
 284. De denker (1764) – Inger Leemans
 285. De nieuwe Nederlandsche postryder (1765-1766) – Rietje van Vliet
 286. Genees- heel- ontleed- en natuurkundige courant (1765-1767) – Rietje van Vliet
 287. De artz, of geneesheer (1765-1771) – Rietje van Vliet
 288. Natuur- en genees-kundige bibliotheek (1765-1775) – Rietje van Vliet
 289. De philosooph (1766) – Inger Leemans
 290. De herdenker (1766) – André Hanou
 291. Genees- heel- en natuurkundige verlustigingen (1766) – Rietje van Vliet
 292. Dichtlievende uitgaven (1766-1769) – André Hanou
 293. De koopman (1766-1776) – Ton Jongenelen
 294. Nieuwe Nederlandsche jaerboeken (1766-1806) – Rietje van Vliet
 295. Boekzael der leesgierigen (1767-1768) – André Hanou
 296. Geneeskundig tydschrift (1767-1771) – Rietje van Vliet
 297. De regtsgeleerde, in spectatoriale vertogen (1767-1772) – Rietje van Vliet
 298. Natuurkundige verhandelingen (1767-1777) – Rietje van Vliet
 299. Predikbeurten te Gorinchem (1767-1942) – Rietje van Vliet
 300. De eremiet (na 1767) – André Hanou
 301. De na-denker (1768) – Rietje van Vliet
 302. Het oog in ‘t zeil, in vijftig geestige vertoogen (1768-1769) – Frans Wetzels
 303. Dicht- en zedekundige zinnebeelden en bespiegelingen (1768-1770) – Rietje van Vliet
 304. Veertiendaagsche uitspanningen (1768-1770) – Rietje van Vliet
 305. De onderzoeker (1768-1772) – Lotte Jensen
 306. Democritus (1769) – André Hanou
 307. Twaalftal der nieuw moodische kapzels (1769) – André Hanou
 308. Geldersche burger-courant (1769) – Pieter van Wissing
 309. Magazyn der armen (1769-1770) – Rietje van Vliet
 310. The monitor of de Britsche patriot (1769-1770) – Rietje van Vliet
 311. Algemeene leermeester der Nederlandsche jeugd (1769-1770) – Rietje van Vliet
 312. Den vrygeest ontmaskerd (1769-1770) – André Hanou
 313. Nederlandsch magazyn van wetenschappen en fraije letteren (1769-1770) – André Hanou
 314. Natuurkundige verlustigingen (1769-1778) – André Hanou
 315. De chimist der zotheden (1770) – Rietje van Vliet
 316. De alchimist der zotheden (1770) – Rietje van Vliet
 317. Ontleder van den chimist der zotheden (1770) – Rietje van Vliet
 318. De onderrigtende zedemeester (1770) – André Hanou
 319. Oeffenschool der mathematische wetenschappen (1770-1771) – Danny Beckers
 320. Ryk der natuur en der zeeden (1770-1772) – André Hanou
 321. De nieuwe Hollantsche courant (1770-1773) – André Hanou
 322. Schatkamer der Nederlandsche dichteren (1770-1775) – André Hanou
 323. Maandelijksche bijekorf (1771) – André Hanou
 324. De weekelyksche praet-vaer (1771) – Rietje van Vliet
 325. De heremiet (1771) – Rietje van Vliet
 326. De koophandel (1771) – André Hanou
 327. De weekelyksche zede(n)-meester (1771-1772) – Rietje van Vliet
 328. Verhandelingen van het genootschap Floreant liberales artes (1771-1780) – André Hanou
 329. De rhapsodist (1771-1783) – Lotte Jensen
 330. ’s Hertogenbossche dingsdagsche en vrydagsche courant (1771-1794) – Rietje van Vliet
 331. De vrolyke bazuin-blaazer (1772) – Pieter van Wissing
 332. De Onzichtbaare (1772) – Pieter van Wissing
 333. Vriendelyke byeenkomst van Ferdinand en Leenaert (1772) – André Hanou
 334. De artz, of genees-heer voor het vrouwelyk geslacht in ’t gemeen (1772) – André Hanou
 335. Opvoedinge van de jeugd (1772) – André Hanou
 336. Naamlooziana (1772) – Lotte Jensen
 337. Nieuwe gazette van Antwerpen, editie Rotterdam (1772) – Rietje van Vliet
 338. Bescheide kerk-hervormer (1772-1773) – André Hanou
 339. Iets over alles (1772-1773) – André Hanou/Pieter van Wissing
 340. De vroolyke onzichtbaare (1772-1773) – André Hanou/Pieter van Wissing
 341. Mercurius (1772-1773) – André Hanou
 342. Wispelturige adjudant (1772-1773) – André Hanou
 343. De christen (1772-1778) – André Hanou
 344. De opmerker (1772-1778) – Lotte Jensen
 345. Hedendaagsche vaderlandsche letter-oefeningen (1772-1778) – Rick Honings
 346. Antwerpse gazette, editie Rotterdam (1772-1806) – Rietje van Vliet
 347. Der Deutsche Merkur (1773) – André Hanou
 348. Christen wysgeer (1773) – André Hanou
 349. Patria of de nieuwe boere studeer-kamer (1773) – Rietje van Vliet
 350. Uitlandsche bibliotheek (1773) – André Hanou
 351. Antipapistisch journaal (1773) – Rietje van Vliet
 352. Honing-bije in prosa (1773) – André Hanou
 353. De studeerkamer van Abraham van Zukkelen (1773) – André Hanou
 354. Proeven van bybelsche taferelen (1773-1774) – Rietje van Vliet
 355. Compleete verzameling van vyftig brieven (1773-1774) – André Hanou
 356. Uitgezochte genees- en heelkundige verhandelingen en waernemingen (1773-1774) – Rietje van Vliet
 357. Spectator der studenten (1773-1774) – Rick Honings
 358. De onderrigter (1773-1774) – André Hanou
 359. Naleezing van den Artz, of geneesheer (1773-1775) – Rietje van Vliet
 360. De bijbel-vriend (1773-1782) – André Hanou
 361. Hedendaagsche schoutoneel der Nederlandsche gebeurtenissen (ca 1774) – André Hanou
 362. Weeklyksche mengel-stoffen (ca 1774) – André Hanou
 363. De gezelschaps minnaar (1774) – André Hanou
 364. In- en uitlandsche genees- en heelkundige boekzaal (1774) – André Hanou
 365. Het vermakelyke schouwtoneel (1774) – André Hanou
 366. Nederlandsche klugtige en vroolyke Mercurius (1774)André Hanou
 367. Boekzael der leesgierigen (1774) – André Hanou
 368. De nuttige en vroolyke zeedemeester (1774) – RvV/AH
 369. Nieuwe natuur- en geneeskundige bibliotheek (1774-1775) – Rietje van Vliet
 370. Euangelisch magazijn (1774-1778) – André Hanou
 371. Opmerkende jongeling (1775) – André Hanou
 372. Lelyveldiana (1775) – Rietje van Vliet
 373. Wonderlyke levensbeschryvingen, van elf extra schoone juffers (1775) – André Hanou
 374. De godsdienst (1775-1776) – André Hanou
 375. De vaderlander (1775-1778) – Joeri Barth
 376. Oudheid- en natuurkundige verhandelingen (1776) – Rietje van Vliet
 377. Een troefblaadje (1776) – Rietje van Vliet
 378. Taal- en dichtkundige mengelstoffen, onder de spreuk: Suum cuique (1776) – Rietje van Vliet
 379. De schoolmeesters maaltyd (1776) – André Hanou
 380. De christelyke kruysdraager (1776) – Rietje van Vliet
 381. De eremiet (1776) – André Hanou
 382. De kosmopoliet, of waereldburger (1776-1777) – André Hanou
 383. Dagelyksche verkeeringen met God (1776-1777) – André Hanou
 384. De vriend (1776-1779) – Rietje van Vliet
 385. Weeklyksche berichten (ca 1777) – André Hanou
 386. Liefhebbers der kundige Nederlandsche autheurs (1777) – André Hanou
 387. Bundeltje of tiental spectatoriale vertoogen (1777) – Rietje van Vliet
 388. De nieuwe algemeene spectator (1777) – Rietje van Vliet
 389. Het merg der nieuwspapieren (1777) – André Hanou
 390. Thelescoop der geleerden en wysgeeren (1777) – André Hanou
 391. Spiegel der waereld (1777) – André Hanou
 392. De kunst om geld te winnen (1777) – André Hanou
 393. De Europische reiziger, of de geest der nieuwstydingen (1777) – André Hanou
 394. Natuurkundige verhandelingen (1777) – Rietje van Vliet
 395. De Nederlandsche spion (1777) – André Hanou
 396. Zedelyk Fransch, Engels, en Hoogduits tooneel (1777) – André Hanou
 397. Nieuwstydingen uit de oude waereld (1777) – André Hanou
 398. De godvruchtige landman (1777-1778) – André Hanou
 399. De poëtische snapper (1777-1778) – Rietje van Vliet
 400. Bericht uyt het adres-kantoor te Maastricht (1778) – André Hanou
 401. Nieuwstydingen uit de oude waereld (1778) – André Hanou
 402. De Fransche spion (1778) – André Hanou
 403. Brieven van een vriend aan zyn vriend (1778) – André Hanou
 404. Noordhollandsche courant (1778-1781) – Rietje van Vliet
 405. Zuid-Hollandsche courant (1778-1787) – Rietje van Vliet
 406. Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam(1778-1832) – Rietje van Vliet
 407. Spectator der jeugd (1779) – André Hanou
 408. De bezige (1779) – André Hanou
 409. De oeconomist (1779-1780) – André Hanou
 410. Overijsselsch bekentmakingsblad (1779-1780) – Rietje van Vliet
 411. Vaderlandsche opmerkzaame nieuws-tyding leezer (1779-1780) – Rietje van Vliet
 412. Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen (1779-1785) – Rick Honings
 413. Genees- natuur- en huishoud-kundig kabinet (1779-1791) – Rietje van Vliet
 414. De nieuwe algemeene spectator voor de studenten, in de theologie, in ’t byzonder (1780) – Rietje van Vliet
 415. Den Vlaemschen Mercurius (1780) – André Hanou
 416. Bataafsche zangen (1780) – André Hanou
 417. Britsche rhapsodist (1780) – Rietje van Vliet
 418. Stad’s en land’s huyshouder (1780) – André Hanou
 419. Monitor (1780) – André Hanou
 420. Zangkundig weekblad (1780) – André Hanou
 421. Huishoudelyk burger- en landmans-weekblad (1780) – Rietje van Vliet
 422. De Britsche, of hedendaagsche staatkundige (1780-1781) – André Hanou
 423. Staat- geschied- huishoud- en letterkundige gedenkschriften (1780-1781) – André Hanou
 424. Bibliotheek der kinderen (1780-1782) – André Hanou
 425. Heelkundige boekzaal (1780-1782) – André Hanou
 426. Nieuw evangelisch magazijn (1780-1784) – André Hanou
 427. Mengeldichten in gezangen op muziek gebragt (1781) – Rietje van Vliet
 428. Courier van den Neder-Rhijn (1781?) – Pieter van Wissing
 429. Weekelyks nieuwspapier voor kinderen (1781) – André Hanou
 430. Nieuw matroozen geuzen liedeboek (1781) – André Hanou
 431. De hedendaagsche staatkundige (1781) – André Hanou
 432. Samenspraak, tusschen de klapperman van staat, en een patriot (1781) – André Hanou
 433. De onpartydige staatkundige byeenkomst (1781) – Rietje van Vliet
 434. Watergraafsmeer courant (1781) – Rietje van Vliet
 435. De vaderlandsche zanger van het jaar 1781 (1781) – André Hanou
 436. Het Waaltje met zijn rarekiek (1781) – André Hanou
 437. Consideratien Amor Patriae (1781) – André Hanou
 438. Matrooze liedjes (1781) – André Hanou
 439. De neutraliteit (1781) – André Hanou
 440. De Ouderwetse Nederlandse patriot (1781-1782) – Ton Jongenelen
 441. Neerlands heldendaaden ter zee (1781-1783) – Rietje van Vliet
 442. Diemer- of Watergraafs-meersche courant (1781-1783) – Rietje van Vliet
 443. Taelkundige mengelingen (1781-1785) – André Hanou
 444. De post van den Neder-Rhijn (1781-1787) – Peet Theeuwen
 445. De vaderlandsche vrouwtjes uit de Jordaan (1782) – André Hanou
 446. De staatkundige Amstellaar (1782) – André Hanou
 447. De post van Europa (1782) – André Hanou
 448. De waare patriotische Haagsche nieuws verteller (1782) – Rietje van Vliet
 449. Bataviersche mengeldichten (ca 1782) – André Hanou
 450. Lanterne magique (1782-1783) – Ton Jongenelen
 451. Post van de Merwede (1782-1783) – André Hanou
 452. Genees- heel- artzeny- en vroedkundig magazyn (1782-1784) – Rietje van Vliet
 453. Politieke kruyer (1782-1787) – Pieter van Wissing
 454. Kunst-oeffeningen over verscheide nuttige onderwerpen der wiskunde (1782-1788) – Danny Beckers
 455. Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit (1782-1793) – Rietje van Vliet
 456. Brabandsche gazette (1782-1794) – Rietje van Vliet
 457. De Amsterdamsche post (1783) – Rietje van Vliet
 458. Staadtkundig wyven-praatje (1783) – Rietje van Vliet
 459. De politique kruijers-knegt (1783) – André Hanou
 460. Catalogue raisonnée d’une collection de tableaux (1783) – André Hanou
 461. Spiegel der vryheid (1783) – André Hanou
 462. Waermond en Vryhart (1783) – André Hanou
 463. Vaderlandsche gedichten (1783) – André Hanou
 464. Vaderlandsche merkwaerdigheden (1783) – André Hanou
 465. Zamenspraak tusschen Pieter van ’t Heetveld, Jan van Leusden, en Cornelis van Maare (1783) – André Hanou
 466. Nieuwe ‘s-Gravenhaagsche Bataviersche Mercurius (1783) – André Hanou
 467. Boertege samenspraeken en mengel-dichten (1783) – André Hanou
 468. Ouderkerkse courier (1783) – Rietje van Vliet
 469. Diemer- of Watergraafs-meersche courier (1783) – Rietje van Vliet
 470. Diemer- of Watergraafs-meersche rouw-courant (1783) – Rietje van Vliet
 471. De Nederlandsche courant (1783) – Rietje van Vliet
 472. Gazette van Antwerpen van twee duiten (1783) – Rietje van Vliet
 473. De oliekoek duivel (ca 1783) – Rietje van Vliet
 474. Zutphensche courant (1783-1784) – Pieter van Wissing
 475. De Nederlandsche courant, editie Holtrop/Schuurman (1783-1785) – Rietje van Vliet
 476. De vredebazuin (1783-1785) – André Hanou
 477. Weekblad voor Neerlands jongelingschap (1783-1786) – Pieter van Wissing
 478. De Nederlandsche courant, editie Verlem (1783-1787) – Rietje van Vliet
 479. Vaerzen (ca. 1784) – André Hanou
 480. De huisonderwijzer op zondag (1784) – Rietje van Vliet
 481. Staatkundige bijdragen van Adolus den Opmerker (1784) – André Hanou
 482. Samenspraak tusschen Piet en Klaas (1784) – André Hanou
 483. De praatzieke Arlequin (1784) – André Hanou
 484. The London magazine (1784) – Rietje van Vliet
 485. Correspondentie over den Cleefschen post (1784) – André Hanou
 486. De jonge Savojaard met zyn nieuwe toverlantaarn (1784) – André Hanou
 487. Nieuwe Hollandsche hand-vertooningen (1784) – André Hanou
 488. Hardloper van staat (1784) – Pieter van Wissing
 489. De correspondent (1784) – André Hanou
 490. Het Hollandsch buurpraatie (1784) – André Hanou
 491. Gemeenzaame gesprekken (1784) – André Hanou
 492. Post van den Amstel (1784) – André Hanou
 493. De huisleraar der Nederlandsche burgerij (1784-1785) – Rietje van Vliet
 494. Oost- en West-Indische post (1784-1785) – André Hanou
 495. Vaderlandsche brieven (1784-1785) – Rietje van Vliet
 496. Iets voor de patriotten (1784-1785) – André Hanou
 497. Algemeene oeffenschool der vrouwen (1784-1785) – Lotte Jensen
 498. De Batavier (1784-1787) – Pieter van Wissing
 499. Chemische oefeningen (1784-1788) – Rietje van Vliet
 500. Vaderlandsche staatsbeschouwers (1784-1792) – Rietje van Vliet
 501. Maastrichter gazette (1784-1798) – André Hanou
 502. Staat- en stad-houders-gezinde post-boode (ca 1785) – André Hanou
 503. Hiernamaals beter (ca 1785) – André Hanou
 504. De post voor de boeren (1785) – Rietje van Vliet
 505. Mengelzangen (1785) – André Hanou
 506. Nederlandsche gezangen (1785) – André Hanou
 507. De Hollandsche patriot (1785) – André Hanou
 508. De vaderlandsche courier en zuiv’re waarheids-tolk (1785) – Rietje van Vliet
 509. De dames-post (1785) – Lotte Jensen
 510. Prinslyke courant (1785) – Pieter van Wissing
 511. Aan de Edele Groot Achtbare Heeren […] der stad Leyden (1785) – André Hanou
 512. Samenspraak, gehouden in zekere trekschuit tusschen Pieter voorde Vuist en Jan Doorgrondig (1785) – André Hanou
 513. De politieke snapper (1785) – Rick Honings
 514. Rotterdamsche berigten (1785) – André Hanou
 515. Vaderlandse courier (1785) – André Hanou/Rietje van Vliet
 516. Proeven van eenzaame overdenkingen (1785) – André Hanou
 517. Dordrechts gedenkboek (1785) – André Hanou
 518. Proeven van vaderlandsche gedichten (1785-1786) – André Hanou
 519. De vrye Nederlander (1785-1786) – Peter van den Berg
 520. Mengelwerk van het Dordrechts gedenkboek (1785-1787) – André Hanou
 521. De republikein aan de Maas (1785-1787) – Pieter van Wissing
 522. Brieven over het bestuur der colonien Essequebo en Demerary (1785-1788) – Rietje van Vliet
 523. Den christen-vriend (1785-1788) – André Hanou
 524. De militaire post (1786) – André Hanou
 525. Nederlandsche spectator (1786) – Pieter van Wissing
 526. Schuitte-praatje (1786) – André Hanou
 527. Nieuwe rapsodist (1786) – André Hanou
 528. Vrydags burger gesprek (1786) – André Hanou
 529. Staatkundige fabelen en vertellingen (1786) – André Hanou
 530. Bijdraagen ter aankweeking van eendracht, stad- en vaderlandliefde (1786) – André Hanou
 531. Joodsche en vrycoristische extra na-courant (1786) – Rietje van Vliet
 532. Samenspraak tusschen drie Groninger burgers (1786) – André Hanou
 533. De wraak blaazende Faam (1786) – André Hanou
 534. De Leydsche stedemaegd en haeren getrouwen (1786) – Rick Honings
 535. De post van het nieuw Jeruzalem (1786) – André Hanou
 536. Iets gewigtigs voor Leyden (ca 1786) – Rietje van Vliet
 537. Vrye-gedagte (1786) – André Hanou
 538. De reizende boode (ca 1786) – Rietje van Vliet
 539. De Nederlandsche commercie-post (1786) – André Hanou/Jac Fuchs
 540. ’s Gravezandse courant (1786) – Rietje van Vliet
 541. Maandags boeren gesprek (1786) – André Hanou
 542. Pomona (1786) – André Hanou
 543. Verzameling van pourtraitten der voornaamste geleerden (na 1786) – André Hanou
 544. Nederlandsche spectator met de bril (1786-1787) – Pieter van Wissing
 545. De jongeling (1786-1787) – Rietje van Vliet
 546. Geldersche historische courant (1786-1787) – Rietje van Vliet
 547. Oprechte Nederlandsche courant (1786-1787) – Rietje van Vliet
 548. Noord-Hollandsche patriot (1786-1787) – André Hanou
 549. Saturdags kroegpraetje (1786-1787) – Pieter van Wissing
 550. De Surinaamsche artz (1786-1788) – André Hanou
 551. Eenige bijdragen voor genie en menschen-gevoel (1786-1790) – André Hanou
 552. Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen (1786-1790) – Rick Honings
 553. De Brielsche courant (1786-1791) – Rietje van Vliet
 554. Mengelwerk van Mathesis Scientiarum Genitrix (1786-1792) – Danny Beckers
 555. Wiskundige verlustiging (1786-1795) – André Hanou
 556. De Surinaamsche Spectator (ca 1787) – Rietje van Vliet
 557. Zamenspraak, tusschen een boer en een student (ca 1787) – André Hanou
 558. De hedendaagsche Momus (1787) – André Hanou
 559. Echte Oranje patriottische Nymeegsche zanger (1787) – André Hanou
 560. Franeker historische courant (1787) -Hubertina Visser
 561. Het stadhouders-gezinde gesprek (1787) – André Hanou
 562. Janus (1787) – Pieter van Wissing
 563. Courier van den Neder-Waal (1787) – André Hanou
 564. Vaderlandsche missiven (1787) – André Hanou
 565. Oprechte Rotterdamsche schutters liederen (1787) – André Hanou
 566. Maandags samenspraakje tusschen Geertje en Diewertje (1787) – Miranda ten Wolde
 567. De Zeeuwsche staatsbeschouwer (1787) – Rietje van Vliet
 568. De recensent (1787) – Viktoria Franke
 569. Ernstige samenspraak tusschen een oud patriot, vryheidszoon en een boertje (1787) – André Hanou
 570. Vaderlan[d]sche verhandelingen (1787) – André Hanou
 571. Zaemen-spraeken tusschen Clarebot Waerzoeker, ende Renard Waerzegger (ca 1787) – André Hanou
 572. De goede vriende (1787-1788) – André Hanou
 573. Surinaamsche rhapsodist (1788) – Rietje van Vliet
 574. Het boek Genesis (1788) – André Hanou
 575. Den algemeenen Nederlandschen onderzoeker (1788) – Rietje van Vliet
 576. De nieuwe Nederlandsche spectator (1788) – André Hanou
 577. Post van den Helicon (1788) – Amber Delhaye
 578. De luchtbol (1788) – André Hanou
 579. Tooneel der vaderlandsche geschiedenissen (1788) – André Hanou
 580. Verdeediger der Hollandsche patriotten (1788) – André Hanou
 581. Vaderlandsche samenspraak, tusschen twee oranje vrienden (1788) – André Hanou
 582. Samenspraak, gehouden, tusschen een boer een edelman (1788) – André Hanou
 583. Opregte Antwerpse courant, editie Den Haag (1788) – Rietje van Vliet
 584. Vriend der natie (1788-1789) – André Hanou
 585. Oprechte vaderlandsche brieven (1788-1790) – André Hanou
 586. Uitlegkundig, en godgeleerd magazijn (1788-1791) – André Hanou
 587. Nieuwe Mercurius of Friesche boode (1789) – Rietje van Vliet
 588. Olla Podrida (1789) – André Hanou
 589. Echte sterrenvoorzegkundige brieven, van den waereldberoemden astrologist J.C. Ludeman (1789) – André Hanou
 590. Post van Braband (1789) – André Hanou
 591. Politieke ruiter (1789) – André Hanou
 592. Dordrechtsche oprechte Hollandsche historische courant (1789-1790) – Sander van Bladel
 593. Heelkundige mengelschriften (1789-1790) – Rietje van Vliet
 594. Bulletin officiel van wege het comité generael aengesteld binnen de stad Gend (1789-1790) – Rietje van Vliet
 595. Den spectateur universeel (1789-1801) – André Hanou
 596. Bijdragen tot het menschelijk geluk (1789-1791) – Simon Vuyk
 597. Godsdienstig magazijn, onder de zinspreuk Voor Waarheid en Godsvrucht (1789-1792) – André Hanou
 598. Natuur- en zedekundige beschouwing (1789-1795) – André Hanou
 599. Den waeren vaderlander (1790) – Roetje van Vliet
 600. De moei-al (1790) – Pieter van Wissing
 601. De astrologische geheimschryver (1790)- André Hanou
 602. Journaal voor Holland en Duitschland (1790) – André Hanou
 603. Nationaal post-comptoir (1790) – André Hanou
 604. Waeren burgers-praet voor den derden staet (1790) – André Hanou
 605. De godsdienstige (1790) – André Hanou
 606. Maandboek voor de vrienden van Jezus (1790) – André Hanou
 607. Europa op het einde der agttiende eeuw (1790) – André Hanou
 608. De vaderlandsche advocaat (ca 1790) – André Hanou
 609. Spectatoriäle fabels (ca 1790) – André Hanou
 610. Blauwe bibliotheek (ca 1790) – André Hanou
 611. Den Waeren Brabander (1790-1791) – Rietje van Vliet
 612. Het groot ligt door den Waeren Brabander (1790-1791) – Rietje van Vliet
 613. Proeven van oordeelkunde betreklijk de poëzij (1790-1791) – André Hanou
 614. Leerzame en vermaeklijke natuur- en huishoukundige bibliotheek (1790-1792) – André Hanou
 615. Natuurkundige beschouwingen (1790-1793) – André Hanou
 616. Schoonhovensche courant (1790-1793) – Rietje van Vliet
 617. St. Eustatius Gazette (1790-1794) – André Hanou
 618. Naamlijst van boeken, die ter vertaling zijn aangekondigd (1790-1811; 1818-1825) – André Hanou
 619. Natuur- en zedekundige vertoogen (1791) – André Hanou
 620. Anecdotes van het oud en nieuw licht (1791) – André Hanou
 621. Fransche geschiedenissen (1791) – André Hanou
 622. Godgeleerde verhandelingen, waar in de oude ketters (1791) – André Hanou
 623. Schatkamer van kunst en smaak (1791-1792) – Rietje van Vliet
 624. Historisch schouwtooneel van ’s waerelds lotgevallen (1791-1792) – André Hanou
 625. Leesgeschenk voor de Nederlandsche jeugd (1791-1792) – André Hanou
 626. Catern uit mijn zakboek (1791-1792) – André Hanou
 627. Korte voorstellen ter verheerelykinge van God (1791-1793) – André Hanou
 628. Mengelingen uit myne portefeuille (1791-1794) – André Hanou
 629. De bijbelminnaar (1791-1794) – André Hanou
 630. De welmeenende raadgeever (1791-1795) – André Hanou
 631. Scheikundige bibliotheek (1791-1798) – Rietje van Vliet
 632. Nieuw algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak (1791-1799) – André Hanou
 633. Goudasche courant (1791-1805) – Rietje van Vliet
 634. Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen (1791-1811) – Rick Honings
 635. Nederlandsche volksspelen (1792) – André Hanou
 636. Burgerplicht leerende redevoeringen gericht aan het volk (1792) – André Hanou
 637. Verzameling van alle de stukken, gevonden in het cabinet van den koning der Franschen (1792) – André Hanou
 638. Vrouwelyke studeerkamer (1792) – André Hanou
 639. Galant zakboekje, voor jonge heeren en juffertjes van smaak, of Venus kiekkast (1792) – André Hanou
 640. Iets voor een jong schoolmeester (1792) – Rietje van Vliet
 641. De Godgeleerde(n) (1792) – André Hanou
 642. Lijst der texten (1792) – André Hanou
 643. De Oranje cocarde (1792) – André Hanou
 644. De godsdienstige lutheraan (1792) – André Hanou
 645. De zedelijke huisvader (1792) – André Hanou
 646. Gesprekken over de belangrijkste waarheden (1792) – André Hanou
 647. De Nederlandsche spectator (1792) – André Hanou
 648. Catechismus der menschelijke natuur (1792) – André Hanou
 649. Wekelykschen Gendschen waerzegger (1792) – Rietje van Vliet
 650. Wekelyks boere nieuws-blad (1792) – Rietje van Vliet
 651. Bijdragen, betreklijk kerk- en school-staat ten platte lande van West-Friesland (1792) – André Hanou
 652. Rondborstige; doch onpartydige aanmerkingen (1792-1793) – André Hanou
 653. Dag-journaal, der krygsverrigtingen (1792-1793) – André Hanou
 654. Geschenk voor de juffrouwen (1792-1793) – Lotte Jensen
 655. Dagboek van Europa (1792-1793) – André Hanou
 656. De Joodsche wandelaar (1792-1793) – André Hanou
 657. Magazijn van militaire wetenschappen (1792-1793) – André Hanou
 658. Vaderlandsch nieuwsblad (1792-1793) – Rietje van Vliet
 659. Nieuwe bijdragen tot het menschelyk geluk (1792-1794) – Simon Vuyk
 660. Algemeene staatkundige nieuwsberichten (1792-1794) – André Hanou
 661. Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken (1792-1796) – André Hanou
 662. Chemische en physische oefeningen (1792-1797) – Rietje van Vliet
 663. Naamlijst der stad Middelburg (1792-1831) – Rietje van Vliet
 664. Spiegels van menschelyke bezigheden (ca 1793) – André Hanou
 665. Kronyke van den dag (1793) – Rietje van Vliet
 666. De schim (1793) – André Hanou
 667. De vaderlandsche wijsgeer (1793) – André Hanou
 668. Weekblad ter bevordering van waarheid, deugd en geluk (1793) – André Hanou
 669. Boeren-catechismus (1793) – André Hanou
 670. Bylaagen, No. 1, op de boeren-catechismus (1793) – André Hanou
 671. Heelkundig tydschrift (1793) – Rietje van Vliet
 672. Maandelyks boek-nieuws (1793) – André Hanou
 673. Pharmaceutische verlustigingen (1793) – André Hanou
 674. Vrijmoedige brief van een uitgeweken Hollandsche regent (1793) – André Hanou
 675. Brugsch nieuwsblad (1793) – Rietje van Vliet
 676. Uitlandsche fragmenten en inlandsche mengelstukken (1793) – André Hanou
 677. De raak-al (1793) – André Hanou
 678. Liederen voor de Nederlandsche krijgsbenden (1793) – André Hanou
 679. Journaal der verbazende gebeurtenissen (1793) – André Hanou
 680. Emigrant, amusant (1793) – André Hanou
 681. Avondpraatje tusschen een ouderwetsche en een nieuwe-modische patriot (1793) – André Hanou
 682. Zaamenspraak tusschen Claas Buer met zyne vrouw Pieternel (1793) – André Hanou
 683. Arlequin, of gekken overal (1793) – André Hanou
 684. De boekbeschouwer (1793) – André Hanou
 685. Veersche courant (1793) – Rietje van Vliet
 686. Vriend der natuur (1793-1794) – André Hanou
 687. Zeeuwsche avondbode (1793-1794) – Rietje van Vliet
 688. Gevallen van Rozette (1793-1796) – André Hanou
 689. Verzameling van authentique stukken, kunnende dienen tot bijlaagen voor de nieuwspapieren (1793-1796) – André Hanou
 690. Mengelwerk voor onze jeugdige vrienden en vriendinnen (1794) – Rietje van Vliet
 691. Journaal van den tegenwoordigen oorlog (1794) – André Hanou
 692. De waereld-beschouwer (1794) – André Hanou
 693. Nieuw liedeboek tot vermaak van ’t algemeen (1794) – André Hanou
 694. Aenvang en vervolg der ontdekte saemenzwering gesmeed door den verraeder Robespierre (1794) – André Hanou
 695. De vrolijke zedemeester (1794) – André Hanou
 696. De nieuwe bemoei-al (1794) – André Hanou
 697. De gereformeerde godsdienst ongedwongen gehandhaafd (1794) – André Hanou
 698. Vertrouwelyke gesprekken (1794) – André Hanou
 699. De wereld-beschouwer (1794-1795) – André Hanou
 700. Algemeen letterkundig magazijn (1794-1795) – André Hanou
 701. Courant zonder voorbeeld (1794-1795) – André Hanou
 702. Nuttig en vermaaklyk weekblad (1794-1795) – André Hanou
 703. ’s Hertogenbossche vaderlandsche courant (1794-1798) – Rietje van Vliet
 704. De Bataafsche flap-uit (1795) – André Hanou
 705. De Haagsche en Utrechtsche correspondent (1795) – Rietje van Vliet
 706. Generaale correspondentie der gezamentlyke societeiten van Bataafs-Braband (1795) – Rietje van Vliet
 707. De politieke opmerker (1795) – André Hanou
 708. Receuil des chansons republicaines (1795) – André Hanou
 709. Nationaale volks-liedjes (1795) – André Hanou
 710. De Nederlandsche burger (1795)  – André Hanou
 711. Deugd en vrijheid (1795) – André Hanou
 712. De vrye Batavier (1795) – André Hanou
 713. De Bataaf (1795) – André Hanou
 714. Vaderlandsche brieven, over de constitutie (1795) – Rietje van Vliet
 715. De Bataafsche correspondent (1795) – André Hanou
 716. Magazijn van nieuwe reisbeschrijvingen (1795) – André Hanou
 717. Courier de commerce, et maritime (1795) – André Hanou
 718. Vrymoedige gedagten (1795) – André Hanou
 719. Vier eenvoudige samenspraaken tusschen Desiderius en Israël (1795) – André Hanou
 720. Cerberus (1795) – André Hanou
 721. Staat-historie, en charakter-kundige schuitpraatjens (1795) – André Hanou
 722. Twee republicainen (1795) – André Hanou
 723. Nederlandsche correspondentie-courant (1795) – André Hanou
 724. Hollandsche courant (1795) – Hannie van Goinga
 725. Rotterdamsche historische courant (1795) – Rietje van Vliet
 726. De eenige courant zonder naam (1795) – André Hanou
 727. Diemer- of Watergraafsmeersche courant (1795) – Rietje van Vliet
 728. Vriend der deugd (1795) – André Hanou
 729. Bataafsche volks-courant (1795) – Rietje van Vliet
 730. Algemeen staatkundig magazyn (1795) – André Hanou
 731. Frans Voorhout aan zijne medeburgers (1795) – Rietje van Vliet
 732. De geharnaste waarzegger (1795) – André Hanou
 733. Weekblad voor vrouwen (1795) – André Hanou
 734. De beschouwer, editie Abs (1795) – André Hanou
 735. De beschouwer, editie Boom (1795) – André Hanou
 736. Republikein uit de maan (1795) – André Hanou
 737. Recensent voor vrouwen (1795) – André Hanou
 738. Handelingen en besluiten der societeiten (1795) – André Hanou
 739. Bataafsche nationaale voorlichter (1795) – André Hanou
 740. Bileams eselinne aan Cornelis Byl (1795) – André Hanou
 741. Aan myne mede-burgers (1795) – André Hanou
 742. De wijze man (1795) – André Hanou
 743. Ik en mijn buurman (1795) – André Hanou
 744. De leerzaame verteller (1795) – André Hanou
 745. Het belang van allen (1795) – André Hanou
 746. Weekblad voor eenvoudigen (1795) – André Hanou
 747. Plan, om op eene gevoeglijke wijze zonder de minste wanörde de volk-stem uittebrengen (1795) – André Hanou
 748. Dag-verhaal van het gebeurde te Amsteldam (1795) – André Hanou
 749. Vaderlandsche courant, editie Briët (1795) – Rietje van Vliet
 750. Vaderlandsche courant, editie Verlem (1795) – Rietje van Vliet
 751. Voorheen Nederlandsche, nu de Vaderlandsche courant (1795) – Rietje van Vliet
 752. De republikein aan de Maas (1795) – Rietje van Vliet
 753. De post aan den Amstel (1795) – André Hanou
 754. Bataafsche historische courant (1795) – Sander van Bladel
 755. Dordrechtsche historische courant (1795) – Sander van Bladel
 756. Goessche courant (1795) – Rietje van Vliet
 757. Handelingen van het Committé Revolutionair in Amsteldam (1795) – Rietje van Vliet
 758. Handelingen van het committé revolutionair in Amsteldam (1795) – Rietje van Vliet
 759. De Amsterdamsche nationale schouwburg (1795) – Lotte Jensen
 760. Ami de la vérité / Vrind der waarheid (1795) – André Hanou
 761. Iets van en voor deezen tyd (1795) – André Hanou
 762. De domkop of nationaal volksboek (1795-1796) – Pieter van Wissing
 763. Reis door de departementen van Frankryk (1795-1796) – André Hanou
 764. Minerva (1795-1796) – André Hanou
 765. De vriend des volks (1795-1796) – Rietje van Vliet
 766. De advocaat der nationaale vrijheid (1795-1796) – André Hanou
 767. Dagblad van de vergaderingen der representanten van het volk van Amsterdam (1795-1796) – Rietje van Vliet
 768. De nieuwe vrouwen-clubs (1795-1796) – André Hanou
 769. De republikein (1795-1797) – Simon Vuyk
 770. Jaarboeken der Bataafsche Republiek (1795-1798) – Rietje van Vliet
 771. Janus verrezen (1795-1798) – Pieter van Wissing
 772. Onverwachte courier (1795-1798) – Pieter van Wissing
 773. Overdenkingen (1795-1799) – André Hanou
 774. Overdenkingen op den dag des Heeren (1795-1800) – André Hanou
 775. Handelingen van de municipaliteit der stad Amsterdam (1795-1803) – Rietje van Vliet
 776. Dordrechtse courant (1795-1896) – Sander van Bladel
 777. De Brugsche gazette (1795-1914) – Rietje van Vliet
 778. Nieuwe Nederlandsche bijzonderheden (1796) – André Hanou
 779. Algemeen staat- geschied- en aardrijkskundig magazijn voor 1796 (1796) – André Hanou
 780. De Bataafsche snapster (1796) – André Hanou
 781. Zondags-blad voor godsdienst en christendom (1796) – André Hanou
 782. Prometheus (1796) – Rietje van Vliet
 783. Stukken betrekkelyk de gebeurenissen in Friesland (1796) – Rietje van Vliet
 784. De vriend der roomschgezinden (1796) – André Hanou
 785. De weegschaal (1796) – André Hanou
 786. Vertogen van ds. J.W. Bussingh (1796) – André Hanou
 787. De tribunist (1796) – André Hanou
 788. Geneeskundig tydschrift (1796) – Rietje van Vliet
 789. Kijk in de pot (1796) – André Hanou
 790. De waereld-burger (1796) – André Hanou
 791. De vrije bijbelvriend (1796) – André Hanou
 792. De rhapsodist (1796) – André Hanou
 793. De uil van Minerva (1796) – Rietje van Vliet
 794. De Nederlandsche Diogeen (1796) – André Hanou
 795. Zee-courant van den dag (1796) – Rietje van Vliet
 796. Vaderlandsche chocolaad (1796) – André Hanou
 797. Nieuwe bijdragen, om te dienen tot oprichting van ééne algemeene christelijke kerk (1796, 1797) – André Hanou
 798. Den onpartydigen Brusselaer (1796-1797) – Rietje van Vliet
 799. Avond-praatje of zamenspraak tusschen eenige burgers (1796-1797) – André Hanou
 800. Gezangen voor de gereformeerde kerk (1796-1797) – André Hanou
 801. Argus (1796-1797) – André Hanou
 802. Heraclyt en Democryt (1796-1798) – Erik Jacobs
 803. Noordhollandsche courant (1796-1798) – André Hanou
 804. Decreeten der Nationaale Vergadering (1796-1798) – Rietje van Vliet
 805. Dagblad van de vergaderingen van den raad der gemeente van Amsterdam (1796-1798) – Rietje van Vliet
 806. Prys-courant der effecten (1796-1843) – Rietje van Vliet
 807. Onpartydigen ex-courier van onder en boven de Maas (1797) – André Hanou
 808. Den nationaalen schildwagt (1797) – André Hanou
 809. Godsdienstig magazyn voor predikanten (1797) – André Hanou
 810. De Gemeenebest-gezinden (1797) – André Hanou
 811. De procureur van het volk (1797) – André Hanou
 812. Aangenaam en vermaakelyk huis-school (1797) – André Hanou
 813. Den vriend van ’t vaderland (1797) – Rietje van Vliet
 814. Bataafsche post (1797) – Rietje van Vliet
 815. Echo (1797) – André Hanou
 816. De Nederlandsche Solon (1797) – André Hanou
 817. De politieke draaijer (1797) – André Hanou
 818. Apologeet der Luthersche kerk (1797) – André Hanou
 819. De soldaat met het houten been (1797) – André Hanou
 820. Socrates (1797) – André Hanou
 821. Overweger (1797) – André Hanou
 822. De jood Mozes (1797) – André Hanou
 823. Slymgast (1797) – André Hanou
 824. Wy allen (1797) – André Hanou
 825. De oppermacht van het volk (1797) – André Hanou
 826. De telegraaph (1797) – André Hanou
 827. Onpartijdige beoordeelingen (1797) – André Hanou
 828. De onpartijdige nieuwsverteller (1797) – Rietje van Vliet
 829. De jonge Argus (1797) – André Hanou
 830. Morgen-sterre, Brussels nieuws-blad (1797-1798) – Rietje van Vliet
 831. Morgen-sterre, dagelyks Brussels nieuws-blad (1797-1798) – Rietje van Vliet
 832. Gazette van Brussel ofte De morgen-sterre (1797-1798) – Rietje van Vliet
 833. De weerlicht (1797-1798) – André Hanou
 834. Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man (1797-1800) – Rick Honings
 835. Nieuwe chemische en phijsische oeffeningen (1797-1802) – Rietje van Vliet
 836. Zondag-blad voor de gereformeerden (1797-1803) – André Hanou
 837. Post van de Neder-Maas (1797-1819) – André Hanou
 838. Zierikzeesche courant (1797-1889) – Rietje van Vliet
 839. Politieke donderslag (1798) – Pieter van Wissing
 840. Politicque donder (1798) – Rietje van Vliet
 841. Politieke donderslag (1798) – Rietje van Vliet
 842. Revolutionaire snuffelaar (1798) – André Hanou
 843. Sincerus aan het Bataafsche volk (1798) – Rietje van Vliet
 844. Schuytpraatje tusschen een gereformeerde predikant, en een roomsche pastoor (1798) – Rietje van Vliet
 845. Bijdragen tot nut en vermaak (1798) – Rietje van Vliet
 846. Iets voor de Dordrechtsche roomsche gemeente (1798) – André Hanou
 847. Nieuwe heil en broederschap bevorderende post (1798) – Rietje van Vliet
 848. Letterkundige post (1798) – André Hanou
 849. Revolutionnaire courant (1798) – André Hanou
 850. Gazette van Belgis (1798) – Rietje van Vliet
 851. Vlaemsche gazette (1798) – Rietje van Vliet
 852. Nieuwe Vlaemsche gazette (1798) – Rietje van Vliet
 853. Brugsche gazette van staatkunde en koophandel (1798) – Rietje van Vliet
 854. De langgebekte oijevaar (1798) – André Hanou
 855. De Gorinchemsche correspondent (1798) – Rietje van Vliet
 856. De nieuwe rhapsodist (1798) – André Hanou
 857. Mediteerende Roomsch Catholijke Christen (1798) – André Hanou
 858. De revolutionaire zweep (1798) – André Hanou
 859. De revolutionaire spoor (1798) – André Hanou
 860. De revolutionaire club (1798) – André Hanou
 861. Aesopus (1798) – André Hanou
 862. De oeconomist (1798) – André Hanou
 863. De grenadier (1798) – André Hanou
 864. Het waakzaam oog (1798) – André Hanou
 865. Het commité van inlichting (1798) – André Hanou
 866. Leeslessen (1798) – André Hanou
 867. Algemeene leesgronden (1798) – André Hanou
 868. Decreeten der Constitueerende Vergadering (1798) – Rietje van Vliet
 869. Decreeten van het Intermediair Wetgeevend Lichaam (1798) – Rietje van Vliet
 870. Decreeten van 4 mey tot 12 juny 1798 (1798) – Rietje van Vliet
 871. Dagblad der vergaderingen van de administratieve municipaliteit van Amsterdam (1798) – Rietje van Vliet
 872. De constitutioneele vlieg (1798) – André Hanou
 873. Rekenlessen (ca. 1798) – André Hanou
 874. Frans Baltus (ca. 1798) – André Hanou
 875. Vriendin van ’t vaderland (1798-1799) – Ans Veltman-van den Bos
 876. Zondagsblad, voor rooms-catholijken (1798-1799) – André Hanou
 877. Algemeene staats-courant (1798-1799) – Rietje van Vliet
 878. Christelijke spectator (1798-1799) – André Hanou
 879. Berichten van de zendingen der Evangelische Broedergemeente onder de heidenen (1798-1801) – Rietje van Vliet
 880. Besluiten van de Tweede Kamer en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801) – Rietje van Vliet
 881. Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801) – Rietje van Vliet
 882. Dagblad der vergaderingen van de municipaliteit van Amsterdam (1798-1801) – Rietje van Vliet
 883. Nieuwe scheikundige bibliotheek (1798-1802) – Rietje van Vliet
 884. Binnenlandsche Bataafsche courant (1798-1803) – Rietje van Vliet
 885. Bossche vaderlandsche courant (1798-1805) – Roetje van Vliet
 886. Salomo (1798-1816) – André Hanou
 887. Deventersch weekblad (1799) – Rietje van Vliet
 888. Politike hekelaar (1799) – André Hanou
 889. Volksblad wegens het Bataafsch bestuur (1799) – Rietje van Vliet
 890. De post (1799) – André Hanou
 891. Stad- en land-post (1799) editie De Graaff – André Hanou
 892. Stad en landpost (1799) editie Vos – André Hanou
 893. Jupiter met den politiquen blixem gewapend (1799) – André Hanou
 894. Algemeen adres-comptoir en bureau van verlichting (1799) – André Hanou
 895. Zedelijke verhalen (1799) – André Hanou
 896. Expresse tyding uit de armee (1799) – André Hanou
 897. De leerzaame redenaar (1799) – André Hanou
 898. De graauwe man (1799) – André Hanou
 899. De verdediger van het waar Roomsch Cath. geloof (1799) – André Hanou
 900. De verlichter (1799) – André Hanou
 901. De zandlooper van Ludeman (1799) – André Hanou
 902. Nederlangbroeksche courant (1799) – Rietje van Vliet
 903. De tooneelmatige roskam (1799) – Lotte Jensen
 904. Arke Noachs (1799) – André Hanou
 905. De vriend der behoeftigen (1799-1800) – André Hanou
 906. Iets voor de armen (1799-1801) – André Hanou
 907. Euangelische schatkamer, of gemengde bijdragen (1799-1802) – André Hanou
 908. De inlichter. Een theologisch weekblad (1799-1802) – André Hanou
 909. De oeconomische courant (1799-1803) – Rietje van Vliet
 910. Gezangen door C.F. Ruppe (1799-1810) – André Hanou
 911. Alkmaarsche courant (1799-1942) – André Hanou
 912. Sem, Cham en Japhet (1800) – André Hanou
 913. De groote leere van God (1800) – André Hanou
 914. De beschouwende wijsgeer (1800) – André Hanou
 915. De politicque of byzonderheden, behoorende tot de agttiende eeuw voor de nakomelingschap (1800) – André Hanou
 916. Nieuwe vaderlandsche courant (1800) – Rietje van Vliet
 917. Aballino (1800) – André Hanou
 918. De vriend der christenen (1800) – André Hanou
 919. De verwonderlijke babbelaars (1800) – André Hanou
 920. Het geurig bloemkransje (1800) – André Hanou
 921. In de nationaale kruiwaagen (1800) – André Hanou
 922. Commercieel en oeconomische Amsteldams adres-comptoir berichten (1800) – André Hanou
 923. Christelijke voorraad-schuur (1800) – André Hanou
 924. De tyd- en eeuw-onderzoeker (1800) – André Hanou
 925. Rechtvaerdigheid des geloofs (1800) – André Hanou
 926. Jobs bode en Blymaar (1800) – André Hanou
 927. Toets-steen (ca 1800) – André Hanou
 928. Theologische bibliotheek (1800-1801) – Rietje van Vliet
 929. Kaapsche stads courant en Afrikaansche berigter (1800-1801) – Rietje van Vliet
 930. Prijs-courant, of notitie van buiten- en inlandsche effecten (1800-1802) – Rietje van Vliet
 931. De vriend der jeugd (1800-1802) – André Hanou
 932. Buiten- en binnenlandsche berichten en brieven, betrekkelijk de zaak des evangeliums (1800-1802) – Rietje van Vliet
 933. Lijst der geconverteerde en te converteerene staatsschulden (1800-1806) – Rietje van Vliet
 934. Cato in de negentiende eeuw (1801) – André Hanou
 935. De mentor (1801) – André Hanou
 936. Avondstonden voor de jeugd (1801) – André Hanou
 937. Boekzaal voor onderwijzers der jeugd (1801) – André Hanou
 938. Samenspraak tusschen Frans Vrolijk en Keesje Zucht (1801) – André Hanou
 939. De Bataafsche springhaan (1801) – André Hanou
 940. De onverschrokken vrijheidsvriend (1801) – André Hanou
 941. Natuurkundig weekblad ten behoeve van minkundigen (1801) – André Hanou
 942. De Lutherschen schoenmaker (1801) – André Hanou
 943. Janus boer (1801) – André Hanou
 944. De christenvriend (1801) – André Hanou
 945. De domoor reviseur (1801) – André Hanou
 946. Phosphorides (1801) – Rietje van Vliet
 947. Weekblad zonder tytel (1801) – Lotte Jensen
 948. Kerkelyk leesblad (1801-1802) – Otto Lankhorst
 949. Christelijk tijdschrift tot opwekking en sterking van den christelijken zin (1801-1802) – André Hanou
 950. Nationaal magazijn (1801-1802) – André Hanou
 951. Zamenspraak tusschen Kees, Arij en Willem (1801-1802) – André Hanou
 952. Verzameling van brieven en waarneemingen, betreffende de vaccine of koepokken (1801-1802) – André Hanou
 953. De weg, de waarheid en het leven (1801-1803) – André Hanou
 954. Eenvoudige brieven, voor zoekende menschen naar Jezus (1801-1803) – André Hanou
 955. Dagblad der vergaderingen van het intermediair gemeentebestuur van Amsterdam (1801-1803) – Rietje van Vliet
 956. Weekblad tot nut van ’t algemeen (1801-1804) – Rick Honings
 957. Verhandelingen en waarneemingen, ter bevordering der genees- heel- verlos- en scheikunde (1801-1804) – Rietje van Vliet
 958. Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen (1801-1809) – Rietje van Vliet
 959. Geneeskundig magazijn (1801-1815) – Rietje van Vliet
 960. Winter-post (1802) – André Hanou
 961. Leerredenen voor den huislijken godsdienst van den gemeenen man (1802) – André Hanou
 962. Vaderlandsche onderweizer voor eenvoudigen (1802) – André Hanou
 963. De geest der nieuwste letterkunde (1802) – André Hanou
 964. Den onderhouder (1802) – André Hanou
 965. Den staatkundige en zedelijken spectator (1802) – André Hanou
 966. De waare godsdienstvriend (1802) – André Hanou
 967. De bogchel postknegt (1802) – André Hanou
 968. Onpartijdige critische recensent van nieuwe boeken en geschriften (1802) – Viktoria Franke
 969. De nieuwe onverwagte courier (1802) – Rietje van Vliet
 970. De waare Bataaf (1802) – André Hanou
 971. Godsdienstige berichten brieven en mengelwerk (1802-1804) – Rietje van Vliet
 972. Bijdragen tot het galvanismus (1802-1805) – André Hanou
 973. Verzameling van stukken als bijdragen tot het galvanismus (1802-1805) – André Hanou
 974. Verstrooide gedachten over verschillende onderwerpen (1802-1806) – André Hanou
 975. Weekblad over den Bijbel (1802-1807) – André Hanou
 976. Zeeuwsche zeetijdingen en Vlissingsche courant (1802-1808) – Rietje van Vliet
 977. Afbeeldingen der fraaiste, meest uitheemsche boomen en heesters (1802-1808) – Rietje van Vliet
 978. Magazijn van tuin-sieraden (1802-1809) – Rietje van Vliet
 979. Kronijk of korte opgaaf der gewigtigste gebeurtenissen (1802-1811) – André Hanou
 980. Bibliotheek van oude letterkunde (1802-1826) – André Hanou
 981. Zaaklijk verslag van eenige zeer merkwaardige gebeurtenissen (1803) – André Hanou
 982. Magazijn voor den huislijken godsdienst (1803) – André Hanou
 983. De Bataafsche zedenmeester (1803) – André Hanou
 984. Klein magazyn van mengelwerk (1803) – André Hanou
 985. De philanthrope (1803) – André Hanou
 986. De daemon (1803) – André Hanou
 987. De Argus (1803) – André Hanou
 988. Weeklijksche kerkbode (1803) – André Hanou
 989. ’t Groot Brusselsch nieuwsblad (1803) – Rietje van Vliet
 990. De vrijmoedige (1803-1804) – André Hanou
 991. Binnenlandsche Bataafsche, nu Delftsche courant (1803-1804) – Rietje van Vliet
 992. Delftsche courant (1803-1811) – Rietje van Vliet
 993. Bibliotheek van theologische letterkunde (1803-1811) – Rietje van Vliet
 994. De held der reden (1803-1814) – André Hanou
 995. Kaapsche courant (1803-1826) – Con de Wet
 996. De tooneelkijker (1804) – Rietje van Vliet
 997. De uil van Minerva (1804) – André Hanou
 998. Afbeeldingen en beschrijvingen van in- en uitlandsche visschen (1804) – André Hanou
 999. De koopmans bode (1804) – André Hanou
 1000. Bijdragen ter bevordering van godsdienst en goede zeden (1804) – André Hanou
 1001. Belangrijke brieven over de nieuwe zamenstelling van den Asiatischen Raad (1804) – Pieter van Wissing
 1002. Verzameling van brieven, gewisseld tusschen Valerius Poplicola, te Amsterdam, en Caius Manlius, te Utrecht (1804) – Pieter van Wissing
 1003. De fortuin (1804-1805) – Rietje van Vliet
 1004. Spiegel in veertig vertoogen (1804-1805) – Rietje van Vliet
 1005. Godvruchtige opwekkende zang-oeffening (1804-1805) – André Hanou
 1006. Lijst der laadingen van de scheepen, die te Rotterdam zijn ingeklaard (1804-1805) – André Hanou
 1007. Berichten van het genootschap: Nedrig en Standvastig (1804-1805) – André Hanou
 1008. Vriend van waarheid, godsdienst en deugd (1804-1805) – Rietje van Vliet
 1009. Magazijn voor den openlijken godsdienst (1804-1810) – André Hanou
 1010. Algemeene Schiedamsche courant (1804-1810) – Rietje van Vliet
 1011. Zang-oeffening (1804-ca 1815) – André Hanou
 1012. Vaderlandsche Bossche courant (1805) – Rietje van Vliet
 1013. Nuttig en aangenaam mengelwerk (1805) – André Hanou
 1014. Weekblad tot nut en vermaak (1805-1806) – André Hanou
 1015. Bataafsche staats-courant (1805-1806) – Rietje van Vliet
 1016. Tydverdryf […] Doorsaeyd met stukskes van allerhande slach soo ten voorbélde voor alsnog onbedrévene Schryvers, als tot voedsel en vermaek des geests voor alle slach van menschen (1805-1806) – Karel Bostoen
 1017. Nederlandsche staats-courant (1805-1985) – Rietje van Vliet
 1018. Koninglyke staats-courant (1806) – Rietje van Vliet
 1019. De toverlantaarn voor de gemeene man (1806) – André Hanou
 1020. De hervormde godsdienstvriend (1806-1807) – André Hanou
 1021. Bijdragen betrekkelijk de verbetering van den maatschappelijken staat der joden (1806-1807) – André Hanou
 1022. Overdenkingen, gesprekken, enz. ten gebruike van godsdienstige huisgezinnen (1806-1809) – André Hanou
 1023. ’s Hertogenbossche courant (1806-1810) – Rietje van Vliet
 1024. Lektuur in verloren oogenblikken (1806-1811) – André Hanou
 1025. Kaapsche stads courant en Afrikaansche berigter (1806-1826) – Con de Wet
 1026. Recensent, ook der recensenten (1806-1850) – Viktoria Franke
 1027. De redelijke Christen (1807) – André Hanou
 1028. Marktbrief van kruideniers-waren (1807-1808) – Rietje van Vliet
 1029. Koninklijke courant (1807-1810) – Rietje van Vliet
 1030. De bijenkorf (1807-1810) – Rick Honings
 1031. Narrensteinsche courant (1807-1811) – Rietje van Vliet
 1032. Mengelingen voor Rooms-Catholijken (1807-1814) – Otto Lankhorst
 1033. Magazijn van algemeen belang (1808) – André Hanou
 1034. Lijst van obligatiën (1808) – Rietje van Vliet
 1035. Krijgskundig magazyn (1808) – André Hanou
 1036. Magazijn van afbeeldingen (1808) – André Hanou
 1037. Nieuwe morgen- en avond-oefeningen (1808) – André Hanou
 1038. Lectuur van smaak (1808) – André Hanou
 1039. De bij (1808) – André Hanou
 1040. Jaarboeken voor de Israelieten (1808) – André Hanou
 1041. Nemesis (ca 1808) – André Hanou
 1042. Voor schoolonderwijzers. Eene bijdrage tot het verbeterd onderwijs (1808-1809) – André Hanou
 1043. Amstels schouwtooneel (1808-1809) – Lotte Jensen
 1044. De leerzaame vriend van allen (1808-1810) – Rietje van Vliet
 1045. De nieuwe vrijmoedige (1808-1810) – André Hanou
 1046. Lijst der effecten, opgeroepen ter inschrijving in ’t Grootboek der Publieke Schuld (1808-1810) – Rietje van Vliet
 1047. Christelijke leer- en oefenschool (1808-1817) – André Hanou
 1048. Leerzame en boertige opmerker (1809) – André Hanou
 1049. Oefenschool van en voor onderwijzers en opvoeders der jeugd (1809) – André Hanou
 1050. De kraaij (1809) – André Hanou
 1051. Regtsgeleerd magazijn (1809) – Rietje van Vliet
 1052. De pot pourri (1809) – André Hanou
 1053. De verzamelaar (1809) – André Hanou
 1054. Kalikoetsche courant (1809?) – André Hanou
 1055. De nieuws-paket (180x) – André Hanou
 1056. De huisvader (1809-1810) – André Hanou
 1057. Vrije navolging der roomsch catholijke Latijnsche hymnen (1809-1810) – André Hanou
 1058. Lektuur van smaak, voor lieden van den beschaafden stand; inzonderheid ook voor vrouwen (1809-1811) – André Hanou
 1059. Moniteur d’Amsterdam (1810) – Rietje van Vliet
 1060. Moniteur van Amsterdam (1810) – Rietje van Vliet
 1061. Beredeneerd vertoog over de Fransche rijkswetten (1810) – André Hanou
 1062. De Amsterdamsche spectator (1810) – André Hanou
 1063. Algemeen letter- en kunstnieuws (1810) – André Hanou
 1064. De nieuwe bijenkorf (1810) – Rick Honings
 1065. Courrier d’Amsterdam (1810-1811) – Rietje van Vliet
 1066. Courier van Amsterdam (1810-1811) – Rietje van Vliet
 1067. De Gezellige (1810-1811) – Rietje van Vliet
 1068. Gazette de Middelbourg (1810-1811) – Rietje van Vliet
 1069. Middelburgsche courant (1810-1811) – Rietje van Vliet
 1070. Bijdragen tot theoretische en practische geneeskunde (1810-1813) – Rietje van Vliet
 1071. Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding (1810-1814) – André Hanou
 1072. Journal du département des bouches du Rhin (1810-1814) – Rietje van Vliet
 1073. [Maandblad Ruysendaal] (1810-1814) – André Hanou
 1074. Bijdragen tot de kennis der wetten op de conscriptie (1811) – André Hanou
 1075. Bulletin der regtsgeleerdheid voor het geheele rijk (1811) – André Hanou
 1076. Onpartijdige, en vrijmoedige geneeskundige beoordeelaar (1811) – André Hanou
 1077. Dagblad voor den gemeenen man (1811) – André Hanou
 1078. Letteroogst van en voor jeugdigen leeftijd (1811) – André Hanou
 1079. Christelijk onderwijs tot bestuur en vertroosting (1811) – André Hanou
 1080. Godsdienstig en zedekundig weekblad (1811) – André Hanou
 1081. Gazette de Leyde (1811) – Hannie van Goinga
 1082. Gazette d’Alkmaar (1811) – André Hanou
 1083. Gazette de Delft (1811) – Rietje van Vliet
 1084. Gazette d’Ommelande (1811) – Rietje van Vliet
 1085. Gazette de Rotterdam (1811) – Rietje van Vliet
 1086. Ommelander courant (1811) – Rietje van Vliet
 1087. Gazette du département de l’Ems Occidental (1811) – Rietje van Vliet
 1088. Courant van het departement van de Wester-Eems (1811) – Rietje van Vliet
 1089. Gazette de Dordrecht (1811-1812) – Sander van Bladel
 1090. Affiches, annonces et avis divers de Zierikzee (1811-1813) – Rietje van Vliet
 1091. Advertentien, aankondigingen en berigten van Zierikzee (1811-1813) – Rietje van Vliet
 1092. Journal politique du département de l’Ems Occidental (1811-1813) – Rietje van Vliet
 1093. Feuille d’affiches, annonces et avis divers de Groningue (1811-1813) – Rietje van Vliet
 1094. Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen (1811-1813) – Rietje van Vliet
 1095. Affiches, annonces et avis divers d’Alkmaar (1811-1813) – André Hanou
 1096. Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Alkmaar (1811-1813) – André Hanou
 1097. Staatkundig dagblad van het departement der Zuiderzee (1811-1813) – Rietje van Vliet
 1098. Feuille périodique du département du Zuiderzee (1811-1813) – Rietje van Vliet
 1099. Staatkundig dagblad van het departement van de Wester-Eems (1811-1814) – Rietje van Vliet
 1100. Blad van alle slag van berigten der stad Brugge (1811-1814) – Rietje van Vliet
 1101. Journal du département des bouches de l’Escaut (1811-1814) – Rietje van Vliet
 1102. Dagblad van het departement van de Schelde (1811-1814) – Rietje van Vliet
 1103. Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Middelburg (1811-1814) – Rietje van Vliet
 1104. Feuille d’affiches, annonces et avis divers de la ville de Middelbourg (1811-1814) – Rietje van Vliet
 1105. Journal du département de la Lys (1811-1814) – Rietje van Vliet
 1106. Nieuwe verhandelingen van het Genootschap tot verdediging van den christelijken godsdienst (1811-1835) – Rietje van Vliet
 1107. Affiches, annonces et avis divers de Leyde (1812-1813) – Hannie van Goinga
 1108. Advertentiën, aankondigingen en berigten van Leyden (1812-1813) – Hannie van Goinga
 1109. Affiches, annonces et avis divers de Dordrecht (1812-1813) – Sander van Bladel
 1110. Advertentiën, aankondigingen en berigten van Dordrecht (1812-1813) – Sander van Bladel
 1111. Affiches, annonces et avis divers de Rotterdam (1812-1813) – Rietje van Vliet
 1112. Advertentiën, aankondigingen en berigten van Rotterdam (1812-1813) – Rietje van Vliet
 1113. Tijdschrift van kunsten en wetenschappen van het departement der Zuiderzee (1812-1813) – Rick Honings
 1114. Jaarboeken der genees- heel- en natuurkunde (1812-1818) – Rietje van Vliet
 1115. Aangename en leerzame uitspanningen (1813) – André Hanou
 1116. Rotterdamsch avondblad (1813) – André Hanou
 1117. Staatkundig dagblad van de Zuiderzee (1813) – Rietje van Vliet
 1118. Egte berigten (1813-1814) – André Hanou
 1119. Staatsblad der Vereenigde Nederlanden (1813-1815) – Rietje van Vliet
 1120. Magazijn van en voor lijdenden en rampspoedigen (1813-1817) – André Hanou
 1121. Bijdragen tot de beoefening en geschiedenis der godgeleerde wetenschappen (1813-1826) – Rietje van Vliet
 1122. Hippocrates (1813-1836) – Rietje van Vliet
 1123. Goessche courant (1813-1932) – Rietje van Vliet
 1124. Staatkundig dagblad van de Rhijn monden (1814) – Rietje van Vliet
 1125. Dagblad van het departement der monden van den Rhyn (1814) – Rietje van Vliet
 1126. ’s Hertogenbossche courant (1814) – Rietje van Vliet
 1127. Nederlandsche staats-courant. Voor de maanden november en december [1813] (1814) – Rietje van Vliet
 1128. Verkoping by regterlyk gezag, van de in de haast vergetene stukken uit de desolate boedel van Napoleon (1814) – André Hanou
 1129. De nieuwe fakkel. Of de geheimen van het hof der Thuillerien (1814) – André Hanou
 1130. De openhartige (1814) – André Hanou
 1131. De boot van Charon (1814) – André Hanou
 1132. Avondgesprekken over de gebeurtenissen onzes tijds (1814) – André Hanou
 1133. Zwart register van Fransche wandaaden (1814) – André Hanou
 1134. Staatkundig dagblad van de provincie Groningen (1814) – Rietje van Vliet
 1135. Feuille hebdomadaire de Middelbourg (1814) – Rietje van Vliet
 1136. Narrensteinsche moniteur (1814) – Rietje van Vliet
 1137. Narrensteinsch weekblad (1814) – Rietje van Vliet
 1138. Dagblad der provincie Braband (1814-1815) – Rietje van Vliet
 1139. Nieuwe Nederlandsche jaarboeken (1814-1815) – Rietje van Vliet
 1140. De Herkaauwer (1814-1817) – André Hanou
 1141. Kortryksch nieuws-blad (1814-1816) – Rietje van Vliet
 1142. Gazette van Kortryk (1814-1816) – Rietje van Vliet
 1143. Aangename en nuttige lektuur (1814-1818) – André Hanou
 1144. Kaapstads kourant en Afrikaansche berigter (1814-1822) – Con de Wet
 1145. Euphonia (1814-1829) – Rietje van Vliet
 1146. Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak (1814-1835) – Rietje van Vliet
 1147. Provinciale Groninger courant (1814-1935) – Rietje van Vliet
Advertenties

Read Full Post »